finnhaus_logo.png, 6,2kB
Domů » Dřevo

Dřevo

Vlastnosti dřeva jako stavebního materiálu

Dřevěné stavby z hlediska požární bezpečnosti

Hořlavost dřeva můžeme z hlediska stavebnictví považovat za nevýhodnou vlastnost. Dřevo je hořlavý materiál, ale jeho chování se v případě požáru — a tím i stupeň nebezpečí — se dá relativně přesně vypočítat. Mimoto oznamuje například řítící se dřevěný strop hrozbu zřícení akusticky v časovém předstihu. V důsledku nízké tepelné vodivosti a vytvořením povrchové zuhelnatělé vrstvy, která působí izolačně, je postup spalování dřevěné konstrukce v případě požáru poměrně pomalý.

Následkem tohoto faktu jsou dřevěné konstrukce často odolnější proti požáru než konstrukce kovové nebo železobetonové — ty se totiž bez předčasného varování bortí okamžitě po dosažení bodu tavení.

Všeobecně panuje představa, že co je ze dřeva, shoří jako první. I v tomto případě už řada zkušeností prokázala, že vznikne-li v těchto objektech požár, než se dostaví hasiči, stihne shořet jen vnitřní zařízení. Masivní hranol si totiž stále uchovává značné procento vlhkosti, takže je téměř nehořlavý. Po požáru trámy zčernají a lze je renovovat.

Všechny tyto stavby musí pochopitelně splňovat platné normy, takže je bezpečně vyřešena i elektroinstalace nebo třeba topení. V extrémních podmínkách se navíc prokázalo, že při některých živelných katastrofách (tajfuny, zemětřesení) přežily bez úhony právě dřevěné sruby, jejichž konstrukce jsou vzhledem k důmyslnému sroubení velmi pevné. Z tohoto důvodu se také nedají běžnými způsoby bourat, ale musejí se doslova rozebrat.

drevo_smery_pevnosti_male.jpg, 13kB

Odolnost staveb ze dřeva

Dřevo patří k materiálům, které se — co se nároků na materiál týče — dlouhodobě osvědčily i v těch nejextrémnějších podmínkách. Důkazem tohoto faktu jsou mnoho staletí staré srubové domy, dřevěnice, hrázděné domy, více než 800 roků staré dřevěné kostelíky ve Skandinávii nebo chrámy v Indii a v Číně, jakož i množství starých a zachovalých dřevěných staveb na našem území.

Dřevěný srubový dům dokáže při dodržení jednoduchých konstrukčních zásad a ochrany přetrvat po staletí.

Zdravotní výhody užití dřeva jako stavebního materiálu

Dřevo srubového domu obsahuje léčivé silice, které vytvářejí příjemné aromatické prostředí. Toto prostředí má pozitivní vývoj na léčbu astmatu, bronchitidy a kataru horních cest dýchacích.

Za důležitý lze jistě označit i fakt, že dřevo dokáže účinně odbourávat i takové škodliviny, jako je cigaretový kouř, prach, bakterie nebo elektrostatické vlivy.

Tepelná izolace

Dřevo je zároveň i dobrým tepelným izolantem.

Copyright © Jiří Vavřín 2011 | webmaster | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1 | nahoru